Localitzacions i contacte de centres de documentació i biblioteques del Ministeri de lInterior.

Informació sobre el Centre de Publicacions del Ministeri de l'Interior.

Butlletins de sumaris de revistes, d'últimes adquisicions, de traduccions de premsa estrangera i temàtics sobre matèries competència del Departament.

Últimes publicacions editades.