Canal Intern de Comunicació

Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció

DNI

Ací podrà consultar tot el relatiu al Document Nacional d'Identitat: obtenció, validesa, oficines d'expedició, etc.

Passaport

Tota la informació sobre el passaport, la seua obtenció i utilització.

Ajudes a Víctimes d'Actes Terroristes

Pot consultar ací les ajudes, prestacions i servicis a les víctimes d'atemptats terroristes que gestiona el Ministeri.

Associacions

Este apartat conté informació útil sobre associacions, la seua inscripció, declaració d'utilitat pública i altres aspectes.

Oficina d'Asil i Refugi

Informació sobre protecció internacional i l'estatut d'apàtrida.

Estrangeria

Informació sobre estada, residència i circulació de ciutadans estrangers i altres aspectes.

Personal de Seguretat Privada

Consulte ací informació d'utilitat sobre personal de seguretat privada, requisits, habilitació, centres de formació, etc.

Brexit

Informació sobre els efectes de l'eixida del Regne Unit de la Unió Europea, en l'àmbit de les competències del Ministeri de l'Interior.

Delictes d'Odi

Assistència policial a víctimes de delictes d'odi.

Violència contra la Dona

Informació sobre actuacions per a la protecció i assistència policial a les dones víctimes de violència.

Tràfic d'Éssers humans

Informació relacionada amb el tràfic d'éssers humans.

Centre Nacional de Desapareguts

Informació sobre el sistema d'alertes per desaparició de persones.

O.A. GIESE

Organisme Autònom Gerència d'Infraestructures i Equipament de la Seguretat de l'Estat (subhastes, vendes, contractació d'obres i publicació de comptes anuals).