Último Anuario Estadístico, correspondiente a 2022, en formato pdf.

Publicacións en formato pdf. A máis antiga, separada por capítulos e comprimida en ficheiros zip. Desde o Anuario Estatístico de 2012, a información tamén está dispoñible en formato reutilizable.

Operacións estatísticas e estatísticas para fins estatais competencia do Ministerio, calendario de difusión e resultados.

Calendario de difusión das estatísticas do Ministerio

Calendario de difusión de las estadísticas del Ministerio incluidas en el Plan Estadístico Nacional.

Metodoloxías das estatísticas do Ministerio incluídas no Plan Estadístico Nacional.

Resolución, do 3 de decembro de 2021, da Subsecretaría pola que se crea e regula a Comisión de Estatística do Ministerio do Interior.