Localizacións e contacto cos centros de documentación e bibliotecas do Ministerio do Interior.

Información sobre o Centro de Publicacións do Ministerio do Interior.

Boletíns resumos de revistas, adquisicións recentes, traducións de prensa estranxeira e temáticas sobre temas que son competencia da Consellería.

Últimas publicacións editadas.