Seu electrònica del Ministeri de l'Interior

Accés a Seu Electrònica del Ministeri de l'Interior

En compliment del que estableix l'article 12 del Reial decret 203/2021 de 30 de març, pel qual es desenvolupa i concreta l'ocupació dels mitjans electrònics establerts a les lleis 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i 40/2015, d'1 d'octubre de Règim Jurídic del Sector Públic, s'informa que vostè entra a la Seu electrònica del Ministeri de l'Interior.

De conformitat amb l'Ordre INT/649/2010, del 12 de març, aquesta Seu Electrònica proporciona als ciutadans accés als serveis i procediments electrònics del Ministeri de l'Interior.

 

 

Important

Aquesta seu s'identifica mitjançant un certificat digital de l'Autoritat de Certificació de l'Administració Pública Espanyola (AC APE), de implantació recent, per la qual cosa podria aparèixer-li un avís indicant que el lloc web no és segur.

Aquesta autoritat és de recent implantació i alguns navegadors no tenen instal·lat el certificat arrel necessari. Per dur a terme la instal·lació d'aquest certificat podeu accedir directament al següent enllaç i seguir les instruccions que s'indiquen: Certificats digitals