Sistema d'Arxius

La gestió del Patrimoni Documental del Ministeri de l'Interior es garanteix a través del Sistema d'Arxius, integrat per l'Arxiu General i els altres arxius d'oficina del Departament

Documentació i Publicacions

El Ministeri edita publicacions i disposa de biblioteques especialitzades en temes de seguretat ciutadana, institucions penitenciàries, seguretat viària, protecció civil, eleccions i partits polítics i víctimes del terrorisme.

Accés als Arxius

Formularis de sol·licitud i instruccions d'emplenament

Fons Documentals

Relació de fons documentals conservats a l'Arxiu General del Ministeri de l'Interior.

Catàleg de la Biblioteca Central

Catàleg en línia amb més de 40.000 registres bibliogràfics.

Catàleg de Publicacions

Catàleg de publicacions disponibles de les unitats editores del Ministeri.

Botiga Virtual BOE

Aquesta pàgina permet enllaçar amb la botiga electrònica del BOE per a la compra electrònica de les publicacions del Ministeri de lInterior. En aquest sistema de comerç electrònic estan excloses les vendes a professionals del llibre, que encaminaran les comandes per altres vies.