Canal Intern de Comunicació

Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció

DNI

Aquí podreu consultar tot allò relatiu al Document Nacional d'Identitat: obtenció, validesa, oficines d'expedició, etc.

Passaport

Tota la informació sobre el passaport, la seva obtenció i la seva utilització.

Ajuts a Víctimes d'Actes Terroristes

Podeu consultar aquí les ajudes, les prestacions i els serveis a les víctimes d'atemptats terroristes que gestiona el Ministeri.

Oficina d'Asil i Refugi

Informació sobre protecció internacional i estatut d'apàtrida.

Estrangeria

Informació sobre estada, residència i circulació de ciutadans estrangers i d'altres aspectes.

Personal de Seguretat Privada

Consulteu aquí informació d'utilitat sobre personal de seguretat privada, requisits, habilitació, centres de formació, etc.

Brexit

Informació sobre els efectes de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, a l'àmbit de les competències del Ministeri de l'Interior.

Violència contra la Dona

Informació sobre actuacions per a la protecció i l'assistència policial a les dones víctimes de violència.

Centre Nacional de Desapareguts

Informació sobre el sistema d'alertes per desaparició de persones.

Tracta d'Éssers Humans

Informació relacionada amb el tràfic d'éssers humans.

Delictes d'Odi

Assistència policial a víctimes de delictes d'odi.

Associacions

Aquest apartat conté informació útil sobre associacions, inscripció, declaració d'utilitat pública i altres aspectes.

O.A. GIESE

Organisme Autònom Gerència d'Infraestructures i Equipament de la Seguretat de l'Estat (subhastes, vendes, contractació d'obres i publicació de comptes anuals).