Último Anuario Estadístico, correspondiente a 2022, en formato pdf.

Publicacions en format pdf. Les més antigues, separades per capítols i comprimides en fitxers zip. Des de l'Anuari Estadístic del 2012, a més hi ha disponible informació en format reutilitzable.

Operacions estadístiques i estadístiques per a fins estatals responsabilitat del Ministeri, calendari de difusió i resultats.

Calendari de difusió de les estadístiques del Ministeri

Calendario de difusión de las estadísticas del Ministerio incluidas en el Plan Estadístico Nacional.

Metodologies de les estadístiques del Ministeri incloses al Pla Estadístic Nacional.

Resolució, de 3 de desembre de 2021, de la Sotssecretaria per la qual es crea i regula la Comissió d'Estadística del Ministeri de l'Interior.