1112/2018 ERREGE DEKRETUA APLIKATZEKO Eremutik BAZTERKOAK

Sektore publikoko gailu mugikorrentzako webgune eta aplikazioen irisgarritasunari buruzko irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretuaren xedea da sektore publikoko erakundeen eta gainerako obligaziodunen gailu mugikorrentzako webguneen eta aplikazioen irisgarritasun baldintzak bermatzea. bere 2. artikuluaren aplikazio-eremua: Beraz, Estatuko Administrazio Orokorrari eta honen barruan, Barne Ministerioari aplikatzen zaio.

Webguneen eta mugikorrentzako aplikazioen eduki eskuragarriak testu-informazioa zein testua ez den informazioa, deskarga daitezkeen dokumentuak eta inprimakiak, denboran oinarritutako aurrez grabatutako multimedia-edukia, bi norabideko interakziorako formak, inprimakien prozesaketa digitala eta identifikazioa, autentifikazioa, osatzea, barne hartzen ditu. sinadura eta ordainketa prozesuak jendaurrean jartzeko erabiltzen den plataforma teknologikoa edozein dela ere.

Era berean, errege dekretu honen aplikazio-eremutik kanpo geratzen dira honako eduki hauek:

a) Errege dekretu hau indarrean jarri baino lehen argitaratutako ofitika-fitxategien formatuak, salbu eta errege dekretu honi loturiko subjektuek betetzen dituzten funtzioekin lotutako administrazio-eginkizun aktiboetarako beharrezkoak badira.

b) Errege dekretu hau indarrean jarri baino lehen argitaratutako aurrez grabatutako multimedia edukiak aldi baterako.

c) Zuzeneko multimedia edukia aldi baterako, hori eskatzen duen beste legedi espezifikoetan aurreikusitakoa izan ezik.

d) On lineko kartografia- eta kartografia-zerbitzuak, baldin eta funtsezko informazioa modu digitalean eskuragarri badago, nabigazio-helburuetarako zuzendutako mapen kasuan.

e) Derrigortutako subjektuak edo bere kontrolpean finantzatu edo garatzen ez diren hirugarrenen edukiak.

f) Ondare-bildumetako ondasunen erreprodukzioa, arrazoi hauetakoren batengatik guztiz eskuragarri jarri ezin direnak:

1.° Irisgarritasun-baldintzak kasuan kasuko ondasunaren kontserbazioarekin edo erreprodukzioaren benetakotasunarekin bateraezintasuna.

2.° Ondare-bildumetatik eskuizkribuetatik edo bestelako ondasunetatik testuak atera eta irisgarritasun-baldintzekin bateragarriak diren edukietara eraldatzea ahalbidetzen duten irtenbide automatizatu eta errentagarriak ez izatea.

g) Webguneak eta intraneteko edukiak, webgune multzo mugatu bati eta ez publikoarentzat soilik irisgarriak direla eta, 2019ko irailaren 23a baino lehen argitaratua, webgune horiek berrikuspen nabarmenak izan ziren arte.

h) Fitxategien edo artxibatzeko tresnen egoera duten gailu mugikorrentzako webguneen eta aplikazioen edukiak administrazio-zeregin aktiboen garapenerako beharrezkoak ez diren edukiak baino ez dituztelako, baldin eta hau indarrean jarri ondoren eguneratu edo editatu ez badira. errege-dekretua.

Errege Dekretuak, bere 10etik 13ra bitarteko artikuluetan, erabiltzaileei erantzun beharra aurreikusten du baztertutako edo salbuetsitako edukien komunikazio, kexa eta eskaerei, bai eta egiten dituzten kexen erreklamazioei buruz ere. Erreklamazioaren ebazpenaren aurka administrazio-baliabide egokiak aurkeztu ahal izango dira, 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 112. artikuluan xedatutakoaren arabera.