Conforme a l'indicat en els articles 10 a 13 del Reial decret 1112/2018 de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, vosté disposa dels següents mecanismes de comunicació i reclamació per a exercir en l'àmbit de les webs de la present declaració d'accessibilitat:

  • COMUNICACIONS: D'acord amb l'article 10.2.a), si vosté vol comunicar incompliments en els requisits d'accessibilitat WEB, o dificultat d'accés al contingut, o realitzar suggeriments i millores el pot realitzar de les dues maneres següents:
    • punxant en l'enllaç que li indiquem a continuació, introduïsca en el camp de l'assumpte el text “Accessibilitat Web”, i en el camp de text ha de detallar la/s pàgina/s (*url) a la/s que es referix, indicant els incompliments o la dificultat d'accés al contingut, o bé els suggeriments i millores a la referida pàgina. Per a realitzar esta acció, prema en este enllaç.
    • contactant telefònicament a través del número de telèfon 060.
  • QUEIXES: D'acord amb l'article 10.2.b), si vosté vol sol·licitar la informació relativa a continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació d'este reial decret, d'acord amb el seu article 3 apartat 4 (veure enllaç) , o estan exempts per imposar una càrrega desproporcionada, o desitja presentar queixes sobre l'accessibilitat d'este lloc web, prema en este enllaç per a obtindre més informació (veure enllaç).
  • RECLAMACIONS: D'acord amb l'article 13, si vosté vol presentar una reclamació sobre una queixa realitzada anteriorment, bé per a conéixer i oposar-se als motius de la desestimació, per a instar l'adopció de les mesures oportunes en el cas de no estar d'acord amb la decisió adoptada, exposar les raons per les quals considera que la resposta no complix amb els requisits exigits, o perquè no haja rebut resposta a la queixa en termini, prema en este enllaç per a obtindre més informació. (veure enllaç).