Sistema d'Arxius

La gestió del Patrimoni Documental del Ministeri de l'Interior es garantix a través del seu Sistema d'Arxius, integrat per l'Arxiu General i els altres arxius d'oficina del Departament

Fons Documentals

Relació de fons documentals conservats en l'Arxiu General del Ministeri de l'Interior.

Accés als Arxius

Formularis de sol·licitud i instruccions d'emplenament

Documentació i Publicacions

El Ministeri edita publicacions i disposa de biblioteques especialitzades en temes de seguretat ciutadana, institucions penitenciàries, seguretat viària, protecció civil, eleccions i partits polítics, i víctimes del terrorisme.

Catàleg de la Biblioteca Central

Catàleg en línia amb més de 40.000 registres bibliogràfics.

Catàleg de Publicacions

Catàleg de publicacions disponibles de les unitats editores del Ministeri.

Tienda virtual BOE

Esta página permite enlazar con la tienda electrónica del BOE para la compra electrónica de las publicaciones del Ministerio del Interior. En este sistema de comercio electrónico están excluidas las ventas a profesionales del libro, que encaminarán sus pedidos por otras vías.