Seu Electrònica del Ministeri de l'Interior

Accés a Seu Electrònica del Ministeri de l'Interior

En compliment del que s'estableix en l'article 12 del Reial decret 203/2021 de 30 de Març, pel qual es desenvolupa i concreta l'ús dels mitjans electrònics establits en les lleis 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i 40/2015, d'1 d'octubre de Règim Jurídic del Sector Públic, s'informa que entra vosté en la Seu electrònica del Ministeri de l'Interior.

De conformitat amb l'Orde INT/649/2010, de 12 de març, esta Seu Electrònica proporciona als ciutadans accés als servicis i procediments electrònics del Ministeri de l'Interior.

 

 

Important

Esta seu s'identifica mitjançant un certificat digital de l'Autoritat de Certificació de l'Administració Pública Espanyola (AC APE), de recent implantació, per la qual cosa podria aparéixer-li un avís indicant que el lloc web no és segur.

Esta autoritat és de recent implantació i alguns navegadors no tenen instal·lat el certificat arrel necessari. Per a dur a terme la instal·lació d'este certificat pot accedir directament al següent enllaç i seguir les instruccions que s'indiquen: Certificats digitals